kierownik sprzedaży

Wiele osób ma ambicje, aby zostać kierownikiem sprzedaży. Wiążą ten zawód bezpośrednio z zarządzaniem zespołem. Okazuje się jednak, że jest to znacznie bardziej skomplikowane zajęcie, niż mogłoby się wydawać.

Oczywiście kierownik sprzedaży ma pod sobą podległy zespół osób. Jednak musi on również analizować raporty i prognozować zmiany dotyczące rynku, a przy tym również weryfikować wszelkie plany sprzedaży. Na tym jego obowiązki się nie kończą, ponieważ musi on również tworzyć odpowiednią strategię sprzedaży dla swojego przedsiębiorstwa. Nieustannie poszukuje on nowych rynków zbytu, poza tym sprawdza także to, czy umowy są zawierane w sposób prawidłowy. Oczywiście musi on również realizować powierzone mu plany sprzedażowe. Kierownik sprzedaży utrzymuje doskonałe relacje z kluczowymi  klientami firmy. Przy tym samo zarządzanie zespołem sprzedażowym wydaje się być błahostką.

Nie dość, że taka osoba odpowiada przed szefostwem firmy za powodzenie sprzedaży usług, czy też produktów, to jeszcze sprawuje pieczę nad kontrolą, analizami i raportami. Ta osoba musi mieć oczy dookoła głowa, pracuje często całymi dniami, a nawet w weekendy musi być gotowa do rozwiązywania powstałych problemów.

Nie jest to łatwe zadanie, dlatego do tej pracy nadają się tylko ludzie o stalowych nerwach. A gdy zdobędą już odpowiednie doświadczenie mają szansę na jeszcze wyższe stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *