praca województwie warmińsko-mazurskie

Poziom bezrobocia w powiecie iławskim jest jednym z najniższych w całym województwie warmińsko-mazurskim. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w regionie kształtowała się na poziomie 14,6%, co stawiało Iławę i okolice na drugim miejscu wśród regionów mogących pochwalić się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych. Pod tym względem powiat iławski ustępuje jedynie stolicy województwa – Olsztynowi. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią pracownicy usług osobistych, robotnicy budowlani i przemysłowi a także technicy i średni personel. Duży udział wśród bezrobotnych tworzą też osoby bez zawodu.

W Iławie prężnie rozwija się przemysł spożywczy (reprezentowany przez zakład przemysłu ziemniaczanego, zakład drobiarski), drzewny, meblarski, chemiczny (reprezentowany przez zakład perfumeryjny), materiałów budowlanych oraz firmy budowlane. To w nich zatrudnienie znalazła duża część lokalnej grupy aktywnych ekonomicznie. Ponadto, dużą rolę w gospodarce miasta odgrywa turystyka i związany z nią rozwój usług i handlu. Wśród podmiotów zarejestrowanych na terenie Iławy dominuje sektor prywatny (95,1%), a zakłady osób fizycznych stanowią 77,6% ogółu przedsiębiorstw.

Oferty pracy z Iławy i okolic dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy, w lokalnej prasie i na stronie internetowej Praca Iława.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *