praca województwie warmińsko-mazurskie

Powiat braniewski, z siedzibą w mieście Braniewie, cechuje się jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w całym województwie warmińsko-mazurskim. Według danych GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w tym regionie wynosił aż 31,4% co plasowało ten powiat na drugim miejscu pod względem wysokości stopy bezrobocia. Ustępuje on jedynie powiatowi piskiemu (34,5%).

Duże bezrobocie w powiecie wpływa bezpośrednio na ilość i różnorodność publikowanych ofert pracy – Praca Braniewo. Najwięcej ofert skierowanych jest do pracowników sektora handlu i usług, co związane jest z charakterem lokalnej koniunktury gospodarczej.  W Urzędzie Miasta Braniewa zarejestrowanych jest obecnie 870 podmiotów

prowadzących działalność gospodarczą. Wśród funkcjonujących firm najwięcej obraca się w sektorze handlu (420 firm) oraz usług (412 firm). Działalność produkcyjną prowadzi 38 podmiotów.

Braniewo położone jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, nieopodal granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Zalewu Wiślanego. Tak korzystne położenie wpływa na rozwój transportu i rybołówstwa w tym regionie. Według danych z 2008 roku miasto zamieszkałe jest przez ponad 17 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię 12 km2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *