Bezrobocie wśród absolwentów

Bezrobocie wśród ludzi młodych jest coraz poważniejszym problemem, z którym borykają się wszystkie państwa Unii Europejskiej, w tym Polska. W celu poprawy atrakcyjności młodych ludzi na krajowym rynku pracy, wiele urzędów pracy wprowadza specjalne programy doszkalające, organizuje warsztaty i staże. Dodatkowo, na polskim rynku pracy istnieje wiele prywatnych instytucji i organizacji zajmujących się właśnie tą tematyką i działających w oparciu zarówno o środki publiczne jak i prywatne.bezrobocie wśród absolwentów

Analizując statystyki zebrane we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy w województwie warmińsko-mazurskim zauważyć można, że w strukturze wiekowej osób bezrobotnych prawie zawsze jedną z najliczniejszych grup stanowią osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia, czyli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Ludzie młodzi, często stojąc u progu kariery zawodowej zderzają się z brakiem możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i ograniczonymi perspektywami indywidualnego rozwoju.

Wśród absolwentów szkół w województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym roku przeważali absolwenci szkół wyższych, wśród których najliczniejsze grupy stanowili pedagodzy, specjaliści administracji publicznej, ekonomiści, specjaliści resocjalizacji, specjaliści ochrony środowiska, politolodzy, prawnicy i dziennikarze. W związku z dużą liczbą osób reprezentujących wymienione specjalizacje, ważne jest utworzenie nowych miejsc pracy, gdzie osoby te mogłyby wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności.

W województwie warmińsko-mazurskim młodzi bezrobotni stanowią więcej niż jedną piątą (21,4%) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród wszystkich powiatów województwa, największy udział w liczbie bezrobotnych absolwentów mają: Iława – 9,0%; Olsztyn – 7,9%; Nowe Miasto Lubawskie – 7,6%; Gołdap – 6,9% i Giżycko – 6,4%. Z kolei najmniejszym udziałem młodych bezrobotnych cechują się takie miasta jak: Bartoszyce – 4,0%; Kętrzyn – 4,5%; Ełk – 4,6%; Braniewo – 4,9%; i Węgorzewo – 4,9%.

W strukturze zawodowej bezrobotnych młodych ludzi dominują osoby po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, czyli osoby bez zawodu. Kolejne miejsca na liście najliczniej reprezentowanych bezrobotnych absolwentów zajmują: sprzedawcy, mechanicy samochodowi, kucharze małej gastronomii, technicy ekonomiści, technicy hotelarstwa, pedagodzy, ekonomiści, technicy handlowi, fryzjerzy i technicy żywienia.

NameEmailWebsite

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *