gospodarka warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północnej części Polski, przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Jest jednym z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Swym zasięgiem obejmuje ono historyczne krainy Warmii, Mazur, Prus Górnych, ziemi lubawskiej, południowe części Natangii i Barcji, części Powiśla i Żuław Wiślanych oraz skrawki Suwalszczyzny. Województwo warmińsko-mazurskie graniczy z Federacją Rosyjską (na północy), województwem podlaskim (na wschodzie), województwem mazowieckim (na południu), województwem kujawsko-pomorskim (na południowym zachodzie), województwem pomorskim (na zachodzie) i Zalewem Wiślanym (na północnym zachodzie). Według danych z 1 stycznia 2011r. powierzchnia województwa wynosiła 24 192 km², co stawia je na czwartym miejscu pod względem powierzchni pośród wszystkich województw. Siedzibą władz województwa i zarazem jego największym ośrodkiem miejskim jest Olsztyn.

Administracyjnie województwo warmińsko-mazurskie dzieli się na 19 powiatów ziemskich i 2 powiaty grodzkie. Te z kolei dzielą się na 116 gmin. Na terenie województwa znajduje się 46 miast, wśród których największymi są: Olsztyn (173,4 tysiąca mieszkańców), Elbląg (119,8 tysiąca mieszkańców), Ełk (59 tysięcy mieszkańców), Ostróda (33 tysiące mieszkańców) i Iława (32 tysiące mieszkańców). Najmniejszym ośrodkiem miejskim są Młynary zamieszkałe przez niecałe 1840 osób.

Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim jest wysokie (9,9%), ale w porównaniu do lat poprzednich sytuacja stale się poprawia. Bezrobocie spada, a wskaźnik zatrudnienia i płace wciąż rosną. Wśród bezrobotnych przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a problemy ze znalezieniem etatu nie omijają osób po 50 roku życia i absolwentów szkół.

Duży odsetek osób bezrobotnych związany jest z rolniczo-turystycznym charakterem województwa, który stanowi jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju i objęty jest programem Zielonych Płuc Polski. Na obszarze Warmii i Mazur nie rozwija się żadna branża przemysłu, która mogłaby pogorszyć warunki przyrodnicze i czystość lokalnego krajobrazu. Głównymi działami warmińsko-mazurskiej gospodarki są produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka i produkcja opon, maszyn i urządzeń, w których stosuje się jednak czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii. W rejonie powstaje wiele nowych firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *