Warmia i Mazury

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północnej części Polski, przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Jest jednym z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Swym zasięgiem obejmuje ono historyczne krainy Warmii, Mazur, Prus Górnych, ziemi lubawskiej, południowe części Natangii i Barcji, części Powiśla i Żuław Wiślanych oraz skrawki Suwalszczyzny. Województwo warmińsko-mazurskie graniczy z Federacją Rosyjską (na północy), województwem podlaskim (na wschodzie), województwem mazowieckim (na południu), województwem kujawsko-pomorskim (na południowym zachodzie), województwem pomorskim (na zachodzie) i Zalewem Wiślanym (na północnym zachodzie). Według danych z 1 stycznia 2011r. powierzchnia województwa wynosiła 24 173 km² (7,7% powierzchni Polski), co stawia je na czwartym miejscu pod względem powierzchni pośród wszystkich województw. Siedzibą władz województwa i zarazem jego największym ośrodkiem miejskim jest Olsztyn.warmińsko mazurskie

Administracyjnie województwo warmińsko-mazurskie dzieli się na 19 powiatów ziemskich i 2 powiaty grodzkie. Te z kolei dzielą się na 116 gmin. Na terenie województwa znajduje się 46 miast, wśród których największymi są: Olsztyn (175,5 tysiąca mieszkańców), Elbląg (124 tysiące mieszkańców), Ełk (59 tysięcy mieszkańców), Ostróda (34 tysiące mieszkańców) i Iława (33 tysiące mieszkańców). Najmniejszym ośrodkiem miejskim są Młynary zamieszkałe przez około 1850 osób.

Sytuację na warmińsko-mazurskim rynku pracy można określić jako bardzo niekorzystną, co potwierdzenie znajduje w poziomie bezrobocia panującym w regionie. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w województwie wynosiła 22,5%, co stawiało je na ostatnim miejscu wśród wszystkich województw w kraju. Duży odsetek osób bezrobotnych związany jest z rolniczo-turystycznym charakterem województwa, który stanowi jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju i objęty jest programem Zielonych Płuc Polski. Na obszarze Warmii i Mazur nie rozwija się żadna branża przemysłu, która mogłaby pogorszyć warunki przyrodnicze i czystość lokalnego krajobrazu. Głównymi działami warmińsko-mazurskiej gospodarki są produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka i produkcja opon, maszyn i urządzeń, w których stosuje się jednak czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

NameEmailWebsite

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *