praca województwie warmińsko-mazurskie

Gmina Lubawa leży w południowo- zachodniej częsci województwa warmińsko-mazurskiego, we wschodniej częsci powiatu iławskiego. Gmina zajmuje obszar 237 km2 z tego 18807 ha stanowią użytki rolne, 3036 ha – lasy. Populacja największego miasta gminy – Lubawy wynosi 10,5 tysiąca mieszkańców.


Pod względem gospodarczym Lubawa jest ośrodkiem handlowo-usługowym, stanowiącym zaplecze dla rolniczych terenów wiejskich otaczających miasto. W ostatnich latach w Lubawie zanotowano spadek zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, budownictwie oraz handlu i naprawach. Wzrost zatrudnienia zanotowano natomiast w przemyśle oraz transporcie i gospodarce magazynowej. Głównymi pracodawcami są instytucje użytecznosci publicznej zlokalizowane na terenie miasta i gminy. Są to Urząd Gminy Lubawa, placówki oświatowe, zakłady usługowe i obiekty handlowe.

Dużą rolę w rozwoju gospodarki miasta i gminy pełnią przedsiębiorstwa zlokalizowane w dzielnicy przemysłowej Borek. Należą do nich m.in.: Swedwood – największa fabryka w regionie produkująca meble dla szwedzkiej firmy IKEA, „Szkłomal” – zajmująca się produkcją luster oraz mebli ze szkła oraz firma stolarska Szynaka Meble.

Stopa bezrobocia charakteryzująca gminę Lubawa świadczy o prężnym rynku pracy i dobrych możliwościach podjęcia pracy przez osoby poszukujące zatrudnienia w tym regionie. W 2012 roku odsetek osób bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo wynosił 5,6%, praca Lubawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *