praca województwie warmińsko-mazurskie

Kętrzyn jest miastem powiatowym, położonym w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Stanowi siedzibę powiatu kętrzyńskiego, charakteryzującego się bardzo wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło prawie 30 tysięcy mieszkańców i zajmowało powierzchnię 10,3 km2.

Według danych GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w powiecie kętrzyńskim wynosił 30,9%, co było czwartą wartością w województwie. Wśród bezrobotnych regionu przeważają mężczyźni oraz osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, głównie osoby długotrwale niezatrudnione. Oferty pracy dla lokalnej społeczności znaleźć można m.in. pod linkiem Praca Kętrzyn.

W kętrzyńskiej gospodarce dominuje przemysł elektrotechniczny i maszynowy, odzieżowy, meblarski, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz produkcja opakowań i ozdób świątecznych. Na terenie miasta funkcjonuje kilka tysięcy podmiotów gospodarczych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Największymi zakładami produkcyjnymi w mieście, zatrudniającymi dużą część lokalnej społeczności są: Philips Lighting Poland S.A., Zakład Przemysłu Odzieżowego „Warmia”, Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa „Majonezy” i producent mebli tapicerowanych MTI – Furninova Polska Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *