praca województwie warmińsko-mazurskie

Gołdap jest miastem uzdrowiskowym w województwie warmińsko-mazurskim, położonym w jego północno-wschodniej części, na terenie historycznej krainy Litwa Mniejsza. Według danych z 31 grudnia 2010r. miasto liczyło 13 401 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 17,2 km2. Co ciekawe, Gołdap jest obecnie również ośrodkiem narciarskim.

Duży udział funkcji turystycznej i uzdrowiskowej w lokalnej koniunkturze gospodarczej nie wpływa bardzo korzystnie na rynek pracy w tym mieście, o czym można się przekonać analizując dane statystyczne lokalnego urzędu pracy. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim, którego Gołdap jest siedzibą, wynosiła 25,9% i była wyższa od średniej w województwie i średniej w Polsce o odpowiednio 2,4% i 11,5%. W strukturze zawodowej bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią kucharze, sprzedawcy, mechanicy pojazdów samochodowych, technicy ekonomiści, kucharze małej gastronomii, ślusarze, rolnicy, murarze i ogrodnicy.

Największe szanse na znalezienie pracy w Gołdapi i okolicznych miejscowościach mają osoby związane z sektorem usług i handlu. Według analiz PUP, wśród zawodów o największym zapotrzebowaniu na rynku pracy znajdują się: robotnik drogowy, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, pracownik prac dorywczych, opiekunka dziecięca, dozorca i zamiatacz.
Oferty pracy dla lokalnej społeczności dostępne są m.in. na stronie Praca Gołdap.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *