praca województwie warmińsko-mazurskie

Największym nie powiatowym miastem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Morąg, który według danych z 26 lipca 2013 roku liczył 14 458 mieszkańców. Morąg położony jest w historycznej krainie Pogezania i na terenie określanym od XVI wieku jako Prusy Górne (niem. Oberland). Dawniej Morąg był siedzibą powiatu morąskiego. Morąg jest gminą bardzo atrakcyjną pod względem przyrodniczym. Od północnego wschodu Morąg graniczy z jeziorem Skiertąg, z południowego zachodu znajduje się tzw. „Rozlewisko Morąskie” z ostoją ptactwa wodnego.


Morąg to obecnie ważny ośrodek gospodarczy i handlowy, generujący miejsca pracy nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również okolicznych miejscowości. Głównymi pracodawcami działającymi w sferze usług rynkowych działającymi na terenie gminy Morąg są: „Paged Sklejka” S.A. Mlekowita Sp. z o.o. „Lactima” Sp. z o.o. „Gerda-Plast” Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz „Wipasz” Sp. z o.o. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Fabryka Mebli „Taranko”, praca Morąg. Łącznie, na terenie gminy w 2012 roku funkcjonowało prawie 1900 podmiotów gospodarczych, z czego większość stanowiły firmy z branży usługowej i handlowej. Z 1900 przedsiębiorstw 81 pochodziło z sektora rolniczego, 218 reprezentowało sektor przemysłowy, a 257 budownictwo. Stopa bezrobocia w tym czasie w Morągu wynosiła 13,7%. Dominujące zawody wśród bezrobotnych legitymujących się dyplomem szkół wyższych to: nauczyciel, ekonomista, inżynier rolnictwa i rybactwa, pracownik administracyjny, specjalista ds. marketingu, socjolog, teolog, politolog, filolog oraz specjalista ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *