praca województwie warmińsko-mazurskie

Lidzbark Warmiński to niewielkie, 17-tysięczne miasto położone w środkowo-północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Od centrum Olsztyna dzieli je odległość 50 km. Co ciekawe, miasto leży w historycznej Warmii, w widłach rzek Łyny i Symsarny. Według danych z 30 czerwca 2010 roku, miasto liczyło 16,8 tysięcy mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 14,3 km2. Miasto jest siedzibą powiatu lidzbarskiego. Powiat lidzbarski charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, kształtującą się na poziomie 27,3% (stan na koniec lutego 2013r.), stąd, oferty pracy dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy lub na Praca Lidzbark Warmiński skierowane są głównie do określonych, powtarzających się grup zawodowych, wśród których przeważają pracownicy fizyczni.

Na terenie miasta funkcjonuje ponad 1,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, reprezentujących branżę rolno-spożywczą, usługową, handlową i produkcyjną, opartą na bazie surowców lokalnych. W mieście działają zakłady produkcji meblarskiej oraz przetwórstwa mlecznego, mięsnego i zbożowego. Głównym zakładem pracy w mieście jest zakład mleczarski Polmlek, zatrudniający 400 osób i będący jednym z największych przedsiębiorstw tego typu w kraju. Ponadto, na terenie Lidzbarka funkcjonuje podstrefa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *