praca województwie warmińsko-mazurskie

Powiat piski, z siedzibą w mieście Pisz, charakteryzuje się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w całym województwie warmińsko-mazurskim. Według danych GUS w lutym 2013r. liczba osób bezrobotnych wynosiła 6,7 tysięcy, co stanowi aż 34,5% wszystkich aktywnych ekonomicznie w regionie. Niekorzystna sytuacja na piskim rynku pracy wynika z niskiego tempa rozwoju gospodarczego regionu i wiąże się z mało atrakcyjną bazą ofert pracy Praca Pisz.

Miasto Pisz położone jest w południowo-wschodniej części województwa, około 100 km w linii prostej od Olsztyna, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Według danych z 31 grudnia 2010r. miasto liczyło 19,5 tysiąca mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 10 km2.

Na terenie powiatu piskiego i miasta Pisz dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponad 94% wszystkich podmiotów gospodarczych stanowią niewielkie firmy zatrudniające do 9 pracowników. Gospodarka miasta i powiatu oparta jest na rolnictwie i turystyce, a co za tym idzie na rozwoju branży usługowo-handlowej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Najważniejszymi zakładami pracy w mieście, zatrudniającymi ponad 250 pracowników są: Fabryka „Sklejka – Pisz” S.A. i producent mebli  „Holzwerk” s. j.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *