praca w województwie warmińsko-mazurskie

Dzięki atrakcyjnym warunkom naturalnym w mieście i gminie Olsztynek bardzo dobrze rozwinęły się rolnictwo, leśnictwo i turystyka. Użytki rolne stanowią 22,90% obszaru Gminy, lasy 55,6%, a jeziora 4%. Ważnym czynnikiem skłaniającym do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego są duże zasoby czystej wody oraz dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna.Największe zakłady produkcyjne na terenie Miasta Olsztynek to:

  • „TYMBARK” S.A.,
  • Spółka Provimi Holding,
  • Nadleśnictwo Olsztynek i Jagiełek,
  • Wytwórnia Octu i Musztardy w Olsztynku,
  • TRANSPED-LAS.

Mieszkańcy Miasta zatrudnienie znaleźli  również w różnych zakładach pracy poza Olsztynkiem, np. w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, Spółce KOZDRYK w Waplewie, ośrodkach wypoczynkowych w Mierkach, Marózie, Perkozie oraz w różnych instytucjach państwowych i prywatnych w Olsztynie i w gminach sąsiednich, praca Olsztynek.

Na koniec 2013 według danych PUP w Olsztynie z terenu Olsztynka pochodziło 1050 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosiła w tym czasie 11,5%, a w strukturze płci osób bezrobotnych przeważały kobiety (51,6%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *