praca województwie warmińsko-mazurskie

Ostróda jest czwartym co do wielkości miastem województwa warmińsko-mazurskiego, położonym w jego południowo-zachodniej części. Jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu ostródzkiego, charakteryzującego się dość wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie wynosiła 24,8% i była wyższa o 2,3% od średniej w województwie. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety.

Nieciekawa sytuacja na ostródzkim rynku pracy nie jest cechą wyróżniającą ten region spośród innych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, bowiem całe województwo cechuje się najwyższym procentowym udziałem osób bezrobotnych na tle całego kraju. Wśród ostródzkich bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią sprzedawcy, robotnicy budowlani i gospodarczy, pracownicy obsługi biurowej, kucharze, murarze, krawcy, sprzątaczki biurowe i ślusarze. Osoby bezrobotne poszukujące pracy w Ostródzie i okolicach aktualne oferty pracy mogą znaleźć m.in. na stronie Praca Ostróda.

Na terenie Ostródy funkcjonuje kilka tysięcy podmiotów gospodarczych, wśród których większość to mikroprzedsiębiorstwa sektora prywatnego. Dominującymi branżami gospodarki są handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości i firm. Ważną rolę odgrywa ponadto przemysł rolno-spożywczy i budowlany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *