praca województwie warmińsko-mazurskie

Powiat węgorzewski, z siedzibą w mieście Węgorzewie jest trzecim co do wysokości stopy bezrobocia powiatem w województwie warmińsko-mazurskim. Według danych GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wynosi 31,2%, czyli o 8,7% więcej  niż w całym województwie. Wśród bezrobotnych regionu najliczniej występującymi grupami zawodowymi są: sprzedawca, murarz, krawiec, mechanik samochodów osobowych, stolarz, kucharz, technik ekonomista i technik rolnik.

Powiat węgorzewski jest jednym z najmniejszych powiatów na Warmii i Mazurach, a Węgorzewo stanowi jedyny ośrodek miejski w regionie. Gospodarka miasta w znacznej mierze opiera się na produkcji rolnej wytwarzanej na wiejskich terenach powiatu. W mieście działa blisko 2 tysiące podmiotów gospodarczych, jednak są to głównie niewielkie firmy rodzinne zatrudniające do 5 osób. W obrębie miasta i powiatu węgorzewskiego nie występują żadne większe zakładu produkcyjne, które zapewniałyby wiele miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Oferty pracy dla mieszkańców Węgorzewa (Praca Węgorzewo) skierowane są w znacznej mierze do konkretnych grup zawodowych. Jak pokazują badania, w ciągu ostatniego roku najwięcej ofert wypłynęło w związku z zapotrzebowaniem na stanowiska pracowników usług osobistych, sprzedawców, robotników budowlanych, sekretarek, robotników w przetwórstwie spożywczym i średniego personelu ds. biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *