województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się najbardziej niekorzystną sytuacją na rynku pracy wśród wszystkich, 16 województw w kraju. W lutym 2013r. średnia stopa bezrobocia w tym regionie wynosiła bowiem 22,5% i stanowiła najwyższą wartość w Polsce. Struktura bezrobocia w województwie charakteryzuje się przewagą kobiet, których ogólna liczba stanowi 50,8% ogółu bezrobotnych. Województwo warmińsko-mazurskie pod względem liczby ludności stanowi 12 miejsce w kraju, a pod względem zajmowanej powierzchni – 4. Według danych GUS z 31 czerwca 2012r. populacja województwa liczyła 1,4 miliona osób, a powierzchnia wynosiła 24 173 km2.

Warmińsko-mazurskie położone jest w północnej części Polski i obejmuje tereny dawnego województwa olsztyńskiego oraz część województw elbląskiego i suwalskiego, toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Siedzibą władz województwa jest położony centralnie Olsztyn.

Gospodarka województwa warmińsko-mazurskiego, ze względu na swoje walory przyrodnicze, w znacznej mierze bazuje na rolnictwie i turystyce. Przemysł rozwija się w obrębie największych ośrodków miejskich tego regionu. W 2009r. produkt krajowy brutto województwa wynosił 37,1 miliardów zł, co stanowiło 2,8% PKB Polski. Z kolei, PKB per capita wynosił 26,0 tys. zł (74,2% średniej krajowej), co plasowało warmińsko-mazurskie na 12. miejscu względem innych województw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *