praca województwie warmińsko-mazurskie

Lidzbark jest miastem położonym w powiecie działdowskim nad rzeką Wel i Jeziorem Lidzbarskim. Znajduje się na pograniczu Garbu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej. Stanowi siedzibę gminy graniczącej z dwoma innymi województwami: kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Miasto w 2012 roku zamieszkane było przez 8217 osób. Co ciekawe, Lidzbark posiada status miasta turystycznego i ma dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną.

Ze względu na swoją funkcję ośrodka turystycznego, w Lidzbarku bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnej gospodarki i zapewnianiu miejsc pracy pełni sektor usług i handlu. Na terenie miasta zlokalizowanych jest wiele punktów gastronomicznych i hotelarskich, w których o zatrudnienie mogą ubiegać się osoby chętne do obsługi turystów, praca Lidzbark. Ponadto w mieście rozwija się też drugi sektor gospodarki. Główne zakłady przemysłowe zlokalizowane w Lidzbarku to: fabryka mebli „Wolność” , fabryka betonu komórkowego „H+H Polska”, fabryka tkanin „SE-DA”. Ponadto rozwija się tam przetwórstwo skór, reprezentowane przez firmę  „Skórpol” i drewna.

Według danych statystycznych pod koniec 2013 roku w Lidzbarku zarejestrowanych było ponad 1600 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 18% i była o 2,5% wyższa niż stopa bezrobocia w powiecie działdowskim. Liczby te mówią o problemach na lokalnym rynku pracy i zbyt małej liczbie nowych wakatów w stosunku do liczby osób potrzebujących pracy. Kobiety stanowią prawie 55% ogółu bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *