praca województwie warmińsko-mazurskie

Gmina Biskupiec jest gminą miejsko-wiejską, na terenie której według dotychczasowych opracowań dominowała funkcja produkcji rolnej, zaś uzupełniały ją funkcje produkcji leśnej i turystyki oraz działalności przemysłowej. Centrum gminy stanowi miasto noszące tę samą nazwę – Biskupiec, zamieszkały przez nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Miasto położone jest w południowo-wschodniej części Warmii na Pojezierzu Olsztyńskim nad rzeką Dymer. Gmina Biskupiec położona jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego stanowiąc geometryczne centrum województwa. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne zajmujące 57,14% powierzchni gminy, natomiast lasy stanowią 26,61% jej całkowitej powierzchni.

Na terenie miasta i gminy Biskupiec w 2012 r. zarejestrowanych było 1405 podmiotów gospodarczych. W mieście skupia się produkcja spożywcza, jednak nie jest ona szeroko reprezentowana. W tej branży działa m.in. Spółka Akcyjna EVITA szeroko znana w kraju z produkcji napojów. Firma zatrudnia 170 osób. Produkcja maszyn i urządzeń jest dziedziną, w której działa m.in. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POMAROL S.A. Zaskakująco wiele jest także podmiotów związanych z usługami medycznymi. Powiatowy Szpital im. Jana Mikulicza w Biskupcu skupia wysoko kwalifikowane siły fachowe, co umożliwia działanie 52 gabinetom lekarskim i 3 przychodniom niepublicznym. Handel i usługi są zlokalizowane głównie w mieście; zaledwie 17% podmiotów gospodarczych tej branży rozmieszczonych jest na terenach wiejskich, praca Biskupiec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *