urlop wychowawczy

Nie tylko po narodzinach dziecka przysługuje nam czas wolny od pracy. Nie każdy pamięta o tym, że ma możliwość wykorzystania urlopu wychowawczego. Ta możliwość przysługuje osobom, których dziecko nie ukończyło szóstego roku życia.

Taki urlop można podzielić na matkę oraz ojca, a w całości nie może on przekroczyć trzydziestu sześciu miesięcy. To dotyczy także osób zamieszkałych w województwie warmińsko-mazurskim.

Na urlop wychowawczy mogą sobie pozwolić tylko te osoby, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, a ich staż pracy musi wynosić minimum sześć miesięcy. Istotnym faktem jest to, że taki urlop jest bezpłatny, pracownik podczas jego trwania nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

A czy taki urlop będzie się wliczał do emerytury? Ważne jest to, że do świadczeń emerytalnych są wliczane nie tylko okresy składowe, ale i również te nieskładkowe. A podczas urlopu wychowawczego dany pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, zdrowotnemu i oczywiście rentowemu. Składki na ubezpieczenie społeczne są w takiej sytuacji opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2017 roku powszechny wiek emerytalny wynosi sześćdziesiąt lat dla kobiet, a w przypadku mężczyzna – sześćdziesiąt pięć. Należy pamiętać o tym, że wszelkie świadczenia pieniężne można otrzymać dopiero po podjęciu decyzji o zakończeniu kariery zawodowej. To oczywiście nie musi się zdarzyć tuż po ukończeniu wieku emerytalnego. Pracownik ma możliwość pracowania podczas emerytury, może sam zadecydować o tym, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową. Z tego rozwiązania korzysta bardzo wiele osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *