Oferty pracy

warmińsko - mazurskie

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

1. Przestrzeganie regulaminu pracy a w szczególności punktualnego jej rozpoczynania i kończenia.2. Przestrzeganie instrukcji BiHP oraz Ppoż.3. Systematyczna kontrola stanu sprzętu, mebli, instalacji wodno –...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Pobór prób laboratoryjnych zgodnie z planem kontroliObsługa i utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń poprzez kontrolę, czyszczenie i kalibracjęKontrola parametrów fizykochemicznych, mikrobiologicznych...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Obsługa maszyn produkcyjnych, bieżąca kontrola procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami, utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, bieżące wypełnianie dokumentacji produkcyjnej, przestrzeganie dyscypliny...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Obsługa maszyn produkcyjnych, bieżąca kontrola procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami, utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, bieżące wypełnianie dokumentacji produkcyjnej, przestrzeganie dyscypliny...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Obowiązki związane z wykonywanym zawodem. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Doświadczenie w zawodzie cieśli szalunkowego

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Obowiązki związane z wykonywanym zawodem. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Doświadczenie w zawodzie murarza.

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Prace porządkowe w gospodarstwie rolnym i inne prace pomocnicze. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Proste prace manualne, dbanie o powierzony sprzęt, prawidłowość wykonywania prac, dbałośc o wizerunek firmy. Raportowanie przełożonemu o wykonanej pracy. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak...