Oferty pracy

warmińsko - mazurskie

Firma: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Praca opiekuńczo -wychowawcza z dziećmi. Zaspakajanie podstawowych potrzeb bytowych i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. Równoważny system czasu pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat),...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Zakres obowiązków zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: Wymagania zgodne z art 116 Ustawy z dnia 12...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Znajomość sztuki żeglarskiej, obsługa floty czarterowej, przygotowanie jednostek do pracy, kontakt z klientami i ich obsługa, utrzymanie jachtów w pełnej sprawności technicznej. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Prace przy budowie sieci i elektrycznychMontaż instalacji fotowoltaicznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, elektryczne Uprawnienia: SEP do 1 KV Uprawnienia: prawo jazdy kat. B Wymagania inne:...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Prace pomocnicze w przemyśle szkutniczym Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

Prace w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowych. Praca w zespole projektowym przy projektach mieszkaniowych wielorodzinnych, rezydencjonalnych oraz usługowych. Opracowywanie dokumentacji architektonicznej-...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

drobne prace gospodarcze, naprawcze, porządkowe na terenie restauracji, hotelu oraz posesji wokół zabudowań Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: umiejętność wykonywania drobnych napraw

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

wymiana opon, drobne prace mechaniczne, obsługa maszyn do wymiany opon Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Znajomość podstaw mechaniki samochodowej, doświadczenie pracy w serwisie...