Praca: Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Olecko
Ogłoszenie o naborze Nr 21542

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu oleckiego i gołdapskiego – samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,
- praca na 1 piętrze w budynku, w którym jest brak dostępu dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 • działalność inspekcyjno - kontrola, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzenie kontroli obowiązkowych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
 • przyjmowanie stron postępowania,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe + uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • zdolność analitycznego myślenia
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/zastepca-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego_1907603.html
  APLIKUJ TERAZ