Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 28871

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15 ,
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu ostródzkiego,
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • realizacja programu choroby Aujeszky’ego u świń
 • koordynacja wyznaczeń oraz zleceń dla lekarzy urzędowych
 • przygotowywanie planów kontroli i programów działań zespołu
 • sporządzanie dokumentacji z wykonywanych czynności w tym planowania, rejestrów, sprawozdawczości oraz decyzji
 • kontrola spełnienia wymagań weterynaryjnych oraz sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną
 • przygotowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym, handlu i wywozie
 • kontrola przemieszczeń zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu w transporcie
 • wypełnianie zadań stanowiska wynikającego z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych w przypadku powołania Powiatowego Zespołu Kryzysowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weternarii na terytorium RP
 • Specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość europejskiego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem
 • samodzielność
 • komunikatywność
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-inspektor-weterynaryjny_2023172.html
APLIKUJ TERAZ