kwi 1 2017

Rozmowa rekrutacyjna – jak się ubrać?

Rozmowa rekrutacyjna – jak się ubraćJak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną do pracy? Wszystko zależy oczywiście od stanowiska na jakie aplikujemy, inne standardy obowiązują kandydatów na stanowiska biurowe, a inne na stanowisko pracownika fizycznego, na jeszcze inny ubiór może sobie pozwolić kandydat na stanowisko kreatywne np. dotyczące projektanta mody. Jedną wspólną zasadą jest schludny ubiór, zawsze należy pamiętać o tym, że „jak Cię widzą, tak Cię piszą” i, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz.

Kandydat/kandydatka na stanowisko fizyczne nie koniecznie musi zakładać garnitur/garsonkę, ale osoba aplikująca na stanowisko biurowe, menedżerskie bez dwóch zdań powinna ubrać się elegancko. Najlepiej jest postawić na klasykę: dla mężczyzny koszula plus garnitur, a dla kobiety bluzka koszulowa i garsonka, albo kostium. Ubranie powinno być czyste i wyprasowane oraz dopasowane do sylwetki. Należy także zadbać o odpowiednie obuwie, kobiecie nie wypada założyć butów z odkrytymi palcami, czy piętami. Panie nie powinny także przesadzać z makijażem, ostry mke up lepiej jest zostawić na inne okazje. Panowie muszą także pamiętać o zaroście, nieogolony mężczyzna wygląda nieprofesjonalnie i nie wzbudza zaufania.

sty 22 2015

Województwo warmińsko-mazurskie

Plik:Warminsko-mazurskie (EE,E NN,N).pngWojewództwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się najbardziej niekorzystną sytuacją na rynku pracy wśród wszystkich, 16 województw w kraju. W lutym 2013r. średnia stopa bezrobocia w tym regionie wynosiła bowiem 22,5% i stanowiła najwyższą wartość w Polsce. Struktura bezrobocia w województwie charakteryzuje się przewagą kobiet, których ogólna liczba stanowi 50,8% ogółu bezrobotnych. Województwo warmińsko-mazurskie pod względem liczby ludności stanowi 12 miejsce w kraju, a pod względem zajmowanej powierzchni – 4. Według danych GUS z 31 czerwca 2012r. populacja województwa liczyła 1,4 miliona osób, a powierzchnia wynosiła 24 173 km2.

Warmińsko-mazurskie położone jest w północnej części Polski i obejmuje tereny dawnego województwa olsztyńskiego oraz część województw elbląskiego i suwalskiego, toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Siedzibą władz województwa jest położony centralnie Olsztyn.

Gospodarka województwa warmińsko-mazurskiego, ze względu na swoje walory przyrodnicze, w znacznej mierze bazuje na rolnictwie i turystyce. Przemysł rozwija się w obrębie największych ośrodków miejskich tego regionu. W 2009r. produkt krajowy brutto województwa wynosił 37,1 miliardów zł, co stanowiło 2,8% PKB Polski. Z kolei, PKB per capita wynosił 26,0 tys. zł (74,2% średniej krajowej), co plasowało warmińsko-mazurskie na 12. miejscu względem innych województw.

sty 22 2015

Olsztynek

Dzięki atrakcyjnym warunkom naturalnym w mieście i gminie Olsztynek bardzo dobrze rozwinęły się rolnictwo, leśnictwo i turystyka. Użytki rolne stanowią 22,90% obszaru Gminy, lasy 55,6%, a jeziora 4%. Ważnym czynnikiem skłaniającym do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego są duże zasoby czystej wody oraz dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

OlsztynekNajwiększe zakłady produkcyjne na terenie Miasta Olsztynek to:

  • „TYMBARK” S.A.,
  • Spółka Provimi Holding,
  • Nadleśnictwo Olsztynek i Jagiełek,
  • Wytwórnia Octu i Musztardy w Olsztynku,
  • TRANSPED-LAS.

Mieszkańcy Miasta zatrudnienie znaleźli  również w różnych zakładach pracy poza Olsztynkiem, np. w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, Spółce KOZDRYK w Waplewie, ośrodkach wypoczynkowych w Mierkach, Marózie, Perkozie oraz w różnych instytucjach państwowych i prywatnych w Olsztynie i w gminach sąsiednich, praca Olsztynek.

Na koniec 2013 według danych PUP w Olsztynie z terenu Olsztynka pochodziło 1050 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosiła w tym czasie 11,5%, a w strukturze płci osób bezrobotnych przeważały kobiety (51,6%).

sty 21 2015

Lidzbark

LidzbarkLidzbark jest miastem położonym w powiecie działdowskim nad rzeką Wel i Jeziorem Lidzbarskim. Znajduje się na pograniczu Garbu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej. Stanowi siedzibę gminy graniczącej z dwoma innymi województwami: kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Miasto w 2012 roku zamieszkane było przez 8217 osób. Co ciekawe, Lidzbark posiada status miasta turystycznego i ma dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną.

Ze względu na swoją funkcję ośrodka turystycznego, w Lidzbarku bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnej gospodarki i zapewnianiu miejsc pracy pełni sektor usług i handlu. Na terenie miasta zlokalizowanych jest wiele punktów gastronomicznych i hotelarskich, w których o zatrudnienie mogą ubiegać się osoby chętne do obsługi turystów, praca Lidzbark. Ponadto w mieście rozwija się też drugi sektor gospodarki. Główne zakłady przemysłowe zlokalizowane w Lidzbarku to: fabryka mebli „Wolność” , fabryka betonu komórkowego „H+H Polska”, fabryka tkanin „SE-DA”. Ponadto rozwija się tam przetwórstwo skór, reprezentowane przez firmę  „Skórpol” i drewna.

Według danych statystycznych pod koniec 2013 roku w Lidzbarku zarejestrowanych było ponad 1600 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 18% i była o 2,5% wyższa niż stopa bezrobocia w powiecie działdowskim. Liczby te mówią o problemach na lokalnym rynku pracy i zbyt małej liczbie nowych wakatów w stosunku do liczby osób potrzebujących pracy. Kobiety stanowią prawie 55% ogółu bezrobotnych.

gru 12 2014

Orneta

OrnetaOrneta jest niewielkim miasteczkiem, zamieszkałym przez zaledwie 9 tysięcy mieszkańców, które niestety nie może pochwalić się prężnym rynkiem pracy, bogatą bazą przedsiębiorców czy licznymi ofertami pracy. W 2012 roku na terenie gminy Orneta było 1580 pracujących i 1300 zarejestrowanych bezrobotnych. Liczby te przełożyły się na stopę bezrobocia w wysokości 17,1%. Sytuacja zatrudnieniowa w gminie była dużo gorsza niż w wielu innych regionach województwa warmińsko-mazurskiego, dlatego niewielu poszukujących pracy zdecydowało się poszukać pracodawcy właśnie w Ornecie. Wśród ofert pracy w Ornecie pojawiających się w Internecie i lokalnej prasie największa liczba dotyczy prac niewymagających wykształcenia wyższego. Wolne wakaty przeznaczone są dla ślusarzy, spawaczy, pomocy administracyjnych, kierowców samochodów dostawczych, mechaników i pomocniczych robotników przy uprawie roślin i hodowli zwierząt, praca Orneta.

W 2012 roku na terenie gminy istniało 1117 podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże i specjalności. Największa liczba pochodziła z sektora handlowo-usługowego. 63 przedsiębiorstwa reprezentowały rolnictwo, 90 przemysł, a 126 branżę budowlaną.

gru 12 2014

Lubawa

Gmina Lubawa leży w południowo- zachodniej częsci województwa warmińsko-mazurskiego, we wschodniej częsci powiatu iławskiego. Gmina zajmuje obszar 237 km2 z tego 18807 ha stanowią użytki rolne, 3036 ha – lasy. Populacja największego miasta gminy – Lubawy wynosi 10,5 tysiąca mieszkańców.

LubawaPod względem gospodarczym Lubawa jest ośrodkiem handlowo-usługowym, stanowiącym zaplecze dla rolniczych terenów wiejskich otaczających miasto. W ostatnich latach w Lubawie zanotowano spadek zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, budownictwie oraz handlu i naprawach. Wzrost zatrudnienia zanotowano natomiast w przemyśle oraz transporcie i gospodarce magazynowej. Głównymi pracodawcami są instytucje użytecznosci publicznej zlokalizowane na terenie miasta i gminy. Są to Urząd Gminy Lubawa, placówki oświatowe, zakłady usługowe i obiekty handlowe.

Dużą rolę w rozwoju gospodarki miasta i gminy pełnią przedsiębiorstwa zlokalizowane w dzielnicy przemysłowej Borek. Należą do nich m.in.: Swedwood – największa fabryka w regionie produkująca meble dla szwedzkiej firmy IKEA, „Szkłomal” – zajmująca się produkcją luster oraz mebli ze szkła oraz firma stolarska Szynaka Meble.

Stopa bezrobocia charakteryzująca gminę Lubawa świadczy o prężnym rynku pracy i dobrych możliwościach podjęcia pracy przez osoby poszukujące zatrudnienia w tym regionie. W 2012 roku odsetek osób bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo wynosił 5,6%, praca Lubawa.

paź 27 2014

Dobre Miasto

Dobre Miasto to miasto na Warmii, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto. Jest to ważny środek usługowy i przemysłowy na Pojezierzu Olsztyńskim, położony około 25 km na północ od Olsztyna. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto liczyło 10 671 mieszkańców.

Dobre MiastDobre Miasto jest ośrodkiem administracyjnym miejsko-wiejskiej Gminy Dobre Miasto. Pełni również rolę regionalnego ośrodka obsługi ludności i podmiotów gospodarczych, w związku z bardzo dobrym wyposażeniem w takie instrumenty obsługi, jak: sieć usługowa, sieć komunikacyjna, instytucje oświatowe, instytucje kulturalne i urzędy.

W Dobrym Mieście zlokalizowana jest podstrefa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której funkcjonuje obecne 8 podmiotów gospodarczych. Firmy znajdujące się na terenie WSSE są ważnymi pracodawcami w regionie, praca Dobre Miasto.

W 2012 roku na terenie gminy Dobre Miasto istniało nieco ponad 1100 podmiotów gospodarczych. Najliczniej reprezentowana była branża budowlana. Bezrobocie w Dobrym Mieście kształtuje się na poziomie 10,6% (2012 rok).

sie 25 2014

BISKUPIEC

BiskupiecGmina Biskupiec jest gminą miejsko-wiejską, na terenie której według dotychczasowych opracowań dominowała funkcja produkcji rolnej, zaś uzupełniały ją funkcje produkcji leśnej i turystyki oraz działalności przemysłowej. Centrum gminy stanowi miasto noszące tę samą nazwę – Biskupiec, zamieszkały przez nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Miasto położone jest w południowo-wschodniej części Warmii na Pojezierzu Olsztyńskim nad rzeką Dymer. Gmina Biskupiec położona jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego stanowiąc geometryczne centrum województwa. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne zajmujące 57,14% powierzchni gminy, natomiast lasy stanowią 26,61% jej całkowitej powierzchni.

Na terenie miasta i gminy Biskupiec w 2012 r. zarejestrowanych było 1405 podmiotów gospodarczych. W mieście skupia się produkcja spożywcza, jednak nie jest ona szeroko reprezentowana. W tej branży działa m.in. Spółka Akcyjna EVITA szeroko znana w kraju z produkcji napojów. Firma zatrudnia 170 osób. Produkcja maszyn i urządzeń jest dziedziną, w której działa m.in. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POMAROL S.A. Zaskakująco wiele jest także podmiotów związanych z usługami medycznymi. Powiatowy Szpital im. Jana Mikulicza w Biskupcu skupia wysoko kwalifikowane siły fachowe, co umożliwia działanie 52 gabinetom lekarskim i 3 przychodniom niepublicznym. Handel i usługi są zlokalizowane głównie w mieście; zaledwie 17% podmiotów gospodarczych tej branży rozmieszczonych jest na terenach wiejskich, praca Biskupiec.

sie 7 2014

Pasłęk

Pasłęk to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Pasłęk. Położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, a przez miasto przepływa rzeka Wąska uchodząca do jeziora Druzno. Według danych statystycznych z 30 czerwca 2013 roku miasto liczyło 12 448 mieszkańców.

pasłękGospodarka miasta Pasłęk nie jest bardzo urozmaicona. Miasto utrzymuje się głównie dzięki rolnictwu i przemysłowi lekkiemu. Na jego terenie funkcjonuje duża mleczarnia produkująca wyroby nabiałowe na całą Polskę północną, młyn oraz suszarnia zboża – firmy funkcjonujące w oparciu o lokalne rolnictwo. Większość osób pracujących na terenie Pasłęka związanych jest z branżą usługową, głównie handlem hurtowym i detalicznym, praca Pasłęk. Znajdujące się na terenie miasta i gminy zakłady pracy to przedsiębiorstwa małe i średnie – nie występują tam żadne zakłady pracy zatrudniające powyżej 250 pracowników. W 2012 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 1311 podmiotów gospodarczych. Wśród nich 76 reprezentowało sektor rolniczy, 148 funkcjonowało w branży przemysłowej, a 140 to firmy z sektora budowlanego.

Mała różnorodność gospodarcza miasta i gminy wpływa na lokalny rynek pracy, który niestety nie jest chłonny. Wiele osób bezskutecznie poszukuje pracy i próbuje nie zniechęcać się wysokiemu bezrobociu. W 2012 roku stopa bezrobocia w gminie wynosiła 16,2%.

 

sie 7 2014

Morąg

Największym nie powiatowym miastem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Morąg, który według danych z 26 lipca 2013 roku liczył 14 458 mieszkańców. Morąg położony jest w historycznej krainie Pogezania i na terenie określanym od XVI wieku jako Prusy Górne (niem. Oberland). Dawniej Morąg był siedzibą powiatu morąskiego. Morąg jest gminą bardzo atrakcyjną pod względem przyrodniczym. Od północnego wschodu Morąg graniczy z jeziorem Skiertąg, z południowego zachodu znajduje się tzw. „Rozlewisko Morąskie” z ostoją ptactwa wodnego.

MorągMorąg to obecnie ważny ośrodek gospodarczy i handlowy, generujący miejsca pracy nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również okolicznych miejscowości. Głównymi pracodawcami działającymi w sferze usług rynkowych działającymi na terenie gminy Morąg są: „Paged Sklejka” S.A. Mlekowita Sp. z o.o. „Lactima” Sp. z o.o. „Gerda-Plast” Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz „Wipasz” Sp. z o.o. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Fabryka Mebli „Taranko”, praca Morąg. Łącznie, na terenie gminy w 2012 roku funkcjonowało prawie 1900 podmiotów gospodarczych, z czego większość stanowiły firmy z branży usługowej i handlowej. Z 1900 przedsiębiorstw 81 pochodziło z sektora rolniczego, 218 reprezentowało sektor przemysłowy, a 257 budownictwo. Stopa bezrobocia w tym czasie w Morągu wynosiła 13,7%. Dominujące zawody wśród bezrobotnych legitymujących się dyplomem szkół wyższych to: nauczyciel, ekonomista, inżynier rolnictwa i rybactwa, pracownik administracyjny, specjalista ds. marketingu, socjolog, teolog, politolog, filolog oraz specjalista ochrony środowiska.